Eğitim Gücü Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'na tepki göstererek, öğretmenlerin mesleki güvencesinin tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Eğitim Gücü Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nın mesleki itibar ve güvenceyi tehdit eden boyutlarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Yıllardır beklenen kanunun, öğretmenlerin haklarını korumaktan ziyade, cezalandırıcı maddelerle dolu olduğunu belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu: Beklenen mi Gelen mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, yıllardır öğretmenlerin özlemle beklediği bir düzenlemeydi. Ancak Eğitim Gücü Sen'e göre, mevcut taslak öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarında iyileştirme yapmıyor, aksine mesleki güvencelerini tehdit ediyor. Kanun taslağında yer almayan rotasyon maddesi, öğretmenlerin kaygılarını artırıyor.

Mesleki Güvence Tehdidi

Özellikle "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi, öğretmenlerin yetkinliğinin iki müfettişin inisiyatifine bırakılmasıyla dikkat çekiyor. Teftiş sonucu "yetersizlik" iddiasıyla geri hizmetlere alınma, mesleki güvenceyi ortadan kaldırıyor. Bu durum, insan haklarıyla bağdaşmayan, hukuksuz ve keyfi uygulamalara açık bir ifade olarak değerlendiriliyor.

Öğretmene Şiddet ve Disiplin Sorunları

Kanun taslağında öğretmene yönelik şiddet suçlarının cezaları artırılırken, disiplin maddeleri muallakta bırakılmış. Bu durum, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinde otorite sorunlarına davetiye çıkarıyor. Eğitim Gücü Sen, öğretmenin mesleki güvencesini ve özlük haklarını amirlerin ve müfettişlerin inisiyatifine bırakacak bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini belirtiyor.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Durumu

Sözleşmeli öğretmenlerin hakları ve tayinleri konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Aile birliği mazeret tayini hakkının verilmemesi ve mülakatların devam etmesi, öğretmenlerin mağduriyetine neden oluyor. Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin mesleki güvencelerinin ve haklarının korunmasını talep ediyor.

Eğitim Gücü Sen'in Mesajı

Norm kadro fazlası öğretmenlerin valiliklerce resen atanabileceği kanun maddesi, hukuka konu olacak mağduriyetlere kapı aralıyor. Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin mesleki itibarını, özlük haklarını ve mesleki güvencesini yok sayan bu kanuna karşı duruyor ve soruyor: "Bu kanun kimin?"

Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin haklarını savunmaya ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyor. Bu mücadelede, öğretmenlerin yanında olacaklarını ve mesleki güvencelerini korumak için gereken tüm adımları atacaklarını vurguluyorlar.