2005 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA)-  8 Haziran 2005 tarihli Bakanlık oluruyla kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, “Bağımsız spor federasyonları” olarak tüzel kişilik kazanmıştı.

Federasyonumuz çalışmalarını, 1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile 19 Temmuz 2012 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütmekteydi.

Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak, ilgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatların ve teknik kuralların ISF kural ve talimatlarına göre uygulanmasını sağlamak olan federasyon için kapatılma kararı alındı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleir Genel Müdürlüğü'nce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı.